Artikel Psychologie Magazine, ADHD-Coaching, Volwassenen met ADHD

ADHD-special in Psychologie Magazine, oktober 2000.

DE HERSENSTORM, Structuur in de chaos. Marian Donner

ADHD komt niet alleen voor bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Een nieuwe begeleidingsmethode, coaching, is speciaal op deze groep gericht en benadrukt de positieve kanten van de stoornis.

ADHD is jarenlang behandeld volgens het ziektemodel. ADHD wordt gezien als een vervelende stoornis die niet te genezen is, maar hanteerbaar wordt met behulp van medicatie, soms in combinatie met een gedragstherapie. Medicijnen zouden het disfunctioneren van de hersenen aanpakken en therapie zou alle bijkomstige problemen verhelpen. Volledig genezen lukt niet.

Het dagelijks leven blijft vaak moeilijk. Goede voornemens en plannen volstaan niet wanneer het voornaamste probleem juist is dat je moeite hebt met het uitvoeren van die goede voornemens en plannen. 'Vraag mij elke ochtend een lijstje te maken en ik doe het niet, want ik vergeet het, kan het niet en wil het niet. Sterker nog: ik kan niet willen het te willen!!!', aldus ADHD-pati%eacute;nte Anne-Marie van der Gouw op haar webpagina.

Symptoombestrijding met behulp van medicijnen zou niet het enige uitgangspunt moeten zijn van de behandeling van volwassenen met ADHD. Want de stoornis mag dan een verstorende invloed hebben op het werk, de relaties en het algemeen functioneren van patiënten, ze heeft ook goede kanten. Mensen met ADHD zijn creatief, origineel, en intuïtief en kunnen leren dit in hun voordeel om te zetten.

Deze positieve invalshoek vormde eind jaren tachtig in de Verenigde Staten de basis voor een nieuwe behandelmethode van ADHD: coaching. De principes van coaching zijn simpel: samen met de cliént brengt de coach het dagelijks leven van de cliënt op orde. Niet het werken aan de persoon staat centraal, maar het doelgericht werken aan de problemen.

Volgens Corna Dirks, maatschappelijk werker en een van de eerste ADHD-coaches in Nederland, kunnen op deze manier mooie successen geboekt kunnen worden.

Betuttelend

Een coach leert de cliënt de eigen kwaliteiten te onderkennen en aan te wenden en de negatieve kanten van ADHD te hanteren. De coach inventariseert de probleemgebieden van de cliënt, maakt samen met de cli%nt plannen en zet tegelijkertijd een duidelijke lijn uit waarlangs deze plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Dirks: 'Je moet de vinger aan de pols houden, want je weet niet of afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. Dit lijkt misschien betuttelend, maar het is gewoon nodig.'

Steeds opnieuw proberen coach en cliënt samen de juiste oplossingen en strategieën te vinden om het dagelijks leven hanteerbaar te maken voor de cliént. Financiën, tijdsmanagement, dagbesteding, werk en relaties, een coach houdt zich nergens afzijdig van. En dat is precies wat een ADHD-patiënt nodig heeft. Plannen en voornemens hebben zij immers meestal genoeg, maar wat ze missen is de benodigde structuur om hier ook iets mee te doen. De Amerikaanse psychiater John Ratey beschrijft ADHD daarom ook als een omgevingsafhankelijkheidssyndroom: 'Mensen met ADHD zijn afhankelijk van richtlijnen en aanwijzingen vanuit de omgeving om taken te volbrengen en doelen te bereiken.'

Ondanks de bemoedigende resultaten, is in Nederland coaching nog nauwelijks doorgedrongen. Hulpverleners hebben geen behoefte aan een aanvulling op de reguliere methode, zo blijkt uit een klein onderzoek van Dirks. ADHD patiënten hebben dit echter wel. Uit een enquete onder leden van Impuls, de patiëntenvereniging voor volwassenen met ADHD, bleek dat men over het algemeen ontevreden was over de korte duur van de begeleiding, het accent op diagnostiek en medicatie, het feit dat men te weinig terecht kon bij een hulpverlener en het onbegrip over de invloed van ADHD op het persoonlijke leven. Ook in chatboxen en op websites zijn dit veelgehoorde klachten. Het ziektemodel blijkt erg hardnekkig.

De site van Anne-Marie van der Gouw

De site van Corna Dirks, tel: 06 - 14694722.

Psychologie Magazine / Weekbladpers Tijdschriften 2000